Jak vyzrát na kybernetickou bezpečnost?

Kybernetika je symbolem novodobé historie. Kdo dnes není kamarád s počítačem, jako by nebyl. Kdo se nenaučí ovládat multifunkčni IT technologie, jako by nežil. Tak vzhůru do toho!

​Kybernetická bezpečnost má prioritu

Práce na počítači, podnikání na síti a byznys v aplikacích má jedno společné. Tím je kybernetická bezpečnost. Stejně rychle, jak docházelo k rozvoji technologií, přišlo i riziko zneužití informací, kradení dat, identit nebo dokonce know how. Škody byly nevyčíslitelné a samotní uživatelé netušili, jak se tomu bránit. Mnohým doslova zůstávaly jen oči pro pláč.

​K čemu jsou to penetrační testy?

Přítrž takovému jednání udělá penetrační testy. Prověří odolnost vaší organizace vůči kybernetickému útoku a zjistí slabiny v zabezpečení vašich informačních a komunikačních technologií. Bezpečnostní testy včas odhalí nedostatky, které by mohly zapříčinit porušení bezpečnosti zpracovávaných informací. Prvotním zásahem je test zranitelnosti, jenž prověří kondici systému. Penetrační test ověří, zda jde zvenčí proniknout do informačního systému organizace a analýza provozu zjistí, zda se v síťovém provozu již nevyskytl příznak ukazující na probíhající útok.

​Co dělá pověřenec pro ochranu osobních údajů?

V okamžiku, kdy bude bezpečnosti učiněno zadost z hlediska hackerů či IT pirátů, je nutné pozornost obránit i na GDPR. Ochraně osobních údajů se dnes klade obrovská pozornost. Pověřenec pro ochranu osobních údajů kontroluje soulad s relevantní legislativou a interními předpisy a působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad. Garantuje a zajišťuje zejména průběžné monitorování a hodnocení dodržování zásad pro ochranu a zpracování osobních údajů, nevyjímaje spolupráci a komunikaci s dozorovým úřadem (ÚOOÚ).

Víte, že máte v bezpečnosti co zlepšit, ale nevíte, kde začít? Neohrožujte pověst vaší společnosti a poraďte se s NEXT GENERATION SECURITY SOLUTIONS. Dozvíte se co vás zajímá a odnesete si něco navíc. Jisté je jedno, už nikdy nebudete v oblasti kybernetiky tápat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *